• آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (پارسان) با سررسید اردیبهشت ۱۴۰۰
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۰۹:۵۷:۰۹

    به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسان) با سررسید اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ از امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد:نماد معاملاتی دارایی پایه: پارساننحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیاننماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید:ضسان۲۰۰۶-اختیارخ پارسان-۱۴۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵ضسان۲۰۰۷-اختیارخ پارسان-۱۶۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵ضسان۲۰۰۸-اختیارخ پارسان-۱۸۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵ضسان۲۰۰۹-اختیارخ پارسان-۲۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵ضسان۲۰۱۰-اختیارخ پارسان-۲۴۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵ضسان۲۰۱۱-اختیارخ پارسان-۲۸۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵ضسان۲۰۱۲-اختیارخ پارسان-۳۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵ضسان۲۰۱۳-اختیارخ پارسان-۳۶۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵ضسان۲۰۱۴-اختیارخ پارسان-۴۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله فروش: طسان۲۰۰۶-اختیارف پارسان-۱۴۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵طسان۲۰۰۷-اختیارف پارسان-۱۶۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵طسان۲۰۰۸-اختیارف پارسان-۱۸۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵طسان۲۰۰۹-اختیارف پارسان-۲۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵طسان۲۰۱۰-اختیارف پارسان-۲۴۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵طسان۲۰۱۱-اختیارف پارسان-۲۸۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵طسان۲۰۱۲-اختیارف پارسان-۳۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵طسان۲۰۱۳-اختیارف پارسان-۳۶۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵طسان۲۰۱۴-اختیارف پارسان-۴۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵سایر مشخصات قراردادهای اختیار معامله به شرح زیر می باشد:اندازه قرارداد: ۱۰۰۰ سهمسقف هر سفارش: ۱۰۰ قراردادحداقل تغییر قیمت هر سفارش: یک ریالدامنه نوسان: نداردروزها و ساعات معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰سقف موقعیت های باز و هم جهت: بدون محدودیتدوره معاملاتی: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، لازم و حداقل وجه تضمین این قراردادها:A=۲۰% B=۱۰% نسبت حداقل وجه تضمین: ۷۰%ضریب گرد کردن: ۱۰۰،۰۰۰ زمانبندی فرآیند اعمال:الف)زم ان تسویه نقدی: یک روز کاری پیش از سررسیدب)زمان تسویه فیزیکی: سررسیدامکان تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: وجود دارد.سبک اعمال: اروپایینحوه اعمال: غیرخودکارنوع تسویه در سررسید:الف)تسویه فیزیکیب)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین)همچنین نکات مهم در خصوص معاملات قراردادهای مذکور به شرح زیر است:۱- معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. ۲- با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد.سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه های شماره ۱۸۱/۸۳۴۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند.مدیریت ابزاره ای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران