• بازگشایی نمادهای معاملاتی(پتایر)،(فمراد)
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۰۹:۰۹:۳۷

    به اطلاع می رساند،نما معاملاتی شرکت های تولیدی ایران تایر(پتایر)،آلومراد(فمراد)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه "الف" بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران