• ادامه پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرایط خاص)
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۰۸:۱۴:۳۷

    به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۲۳۵۰/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و ۲۳۶۴/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ این شرکت، اوراق مرابحه عام دولت ۵- شرایط خاص ۰۲۰۹ در نماد معاملاتی (اراد۵۵۱) و نمونیک G۵۵Q۱ با تعداد ۱۷،۳۳۳،۸۸۴ ورقه، اوراق مرابحه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۱۱۰ در نماد معاملاتی (اراد۵۸۱) و نمونیک G۵۸Q۱ با تعداد ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ورقه و اوراق مرابحه عام دولت ۶-شرایط خاص ۰۲۱۰ در نماد معاملاتی (اراد۶۰۱) و نمونیک G۶۰Q۱ با تعداد ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ورقه با قیمت اسمی هر ورقه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ لغایت دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ پذیره‌‌نویسی می‌شود. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: ۱) مدت اوراق دردر نماد معاملاتی (اراد۵۵۱) ۳۷ ماه و نرخ ۱۷% ، در نماد معاملاتی (اراد۵۸۱) ۲۵ ماه و نرخ ۱۶% و در نماد معاملاتی (اراد۶۰۱) ۳۷ ماه و نرخ ۱۷% می باشد. ۲) اوراق با شرایط خاص و فاقد متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان می‌باشد. ۳) تسویه و پایاپای این اوراق به صو رت T+۱ می‌باشد ۴) پس از اتمام پذیره‌نویسی، معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می‌گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می‌توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران