• آخرین روز پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه (ثروت۱)
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۰۸:۱۰:۰۷

    به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه های شماره ۲۳۱۴/و/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ و شماره ۲۳۶۰/و/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ این شرکت، صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه (۳۵% تأدیه) در نظر دارد تعداد ۷۰۰,۰۰۰ واحد از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ لغایت امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ با ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نماد (ثروت۱)، از طریق بازار ابزارهای نوین مالی پذیره‌نویسی نماید. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: ۱) نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری خصوصی ۲) تعداد واحدهای قابل پذیره‌نویسی: ۷۰۰,۰۰۰ واحد. ۳) نحوه پذیره نویسی: معادل ۳۵% ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۴)نحوه تسویه و پایاپای: T+۲؛ ۵) سفارشات خرید می‌بایست مضربی از ۱۰ واحد با رعایت حداقل حجم ۱,۰۰۰ واحد باشد. ۶) حداقل تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی و حقوقی ۱,۰۰۰ واحد و حداکثر تعداد واحد قابل خریدار یتوسط هر کد معاملاتی حقیقی و حقوقی ۷۰۰,۰۰۰ می‌باشد ۷) ۶۵ درصد مابقی (معادل ۶۵۰,۰۰۰ ریال) در تعهد سرمایه‌گذاران خواهد بود که در طول دوره سرمایه‌گذاری و پیرو فراخوان‌های مدیر صندوق باید ظرف مهلت تعیین شده بر اساس امیدنامه پرداخت شود. ۸) با توجه به عدم تضمین سودآوری این صندوق ها، کارگزاران می بایست قبل از خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری خصوصی به مشتریان خود نسبت به اخذ تائید و امضای «اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک پذیره نویسی یا معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه» مطابق با پیوست اطلاعیه فوق الذکر، اقدام نمایند. ۹) پس از اتمام پذیره‌نویسی، مطابق پیام ناظر معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می گردد. مدیرعملیات بازار فرابورس ایران