• افزایش۵۰ درصدی سرمایه وصنا
    ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۲:۲۹:۱۱

    شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر سرمایه خود را از ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۵۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۵ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد