• افزایش۱۰۹٫۸۸ درصدی سرمایه دقاضی
    ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳:۳۳:۵۷

    شرکت داروسازی قاضی سرمایه خود را از ۴۰۵٬۰۰۰ میلیون ریال به ۸۵۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۰۹٫۸۸ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۴ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد