• افزایش۹۴۹٫۲۱ درصدی سرمایه آسیا
    ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۳:۳۲:۰۸

    شرکت بیمه آسیا سرمایه خود را از ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۲۴٬۱۳۱٬۸۰۴ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۹۴۹٫۲۱ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۴ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد