• افزایش۱۰۰ درصدی سرمایه دارو
    ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۴:۰۲:۵۲

    شرکت کارخانجات داروپخش سرمایه خود را از ۷۵۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۳ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد