• افزایش۱۶۲٫۴۹ درصدی سرمایه فخوز
    ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۲:۲۰:۰۹

    شرکت فولاد خوزستان سرمایه خود را از ۱۹٬۰۴۸٬۶۹۷ میلیون ریال به ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۶۲٫۴۹ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۳ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد