• افزایش۳٬۳۸۱٫۲۱ درصدی سرمایه گکوثر
    ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۰۹:۱۲:۰۷

    شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان سرمایه خود را از ۱۱۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۳٬۸۲۹٬۳۲۶٫۵۸ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۳٬۳۸۱٫۲۱ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۰ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد