• افزایش۲۱۱٫۴۳ درصدی سرمایه پکویر
    ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۱۸:۱۱:۱۴

    شرکت کویر تایر(سهامی عام) سرمایه خود را از ۷۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۲٬۱۸۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۲۱۱٫۴۳ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۳۰ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد