• افزایش۴۵۰ درصدی سرمایه فجام
    ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۲:۳۶:۵۶

    شرکت صنعتی جام دارو سرمایه خود را از ۱۲۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۶۶۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۴۵۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۵ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد