• افزایش۵۷٫۱۴ درصدی سرمایه تملت
    ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۵:۲۳:۴۷

    شرکت تامین سرمایه بانک ملت سرمایه خود را از ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۵۷٫۱۴ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۷ افزایش از محل اندوخته: ۸۷٫۵ درصد افزایش از محل صرف سهام: ۱۲٫۵ درصد