• افزایش۱۰۰ درصدی سرمایه بورس۳
    ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۰:۴۳:۲۷

    شرکت سایر اشخاص بورس اوراق بهادار سرمایه خود را از ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۰ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد