• افزایش۱۰۰ درصدی سرمایه نبورس
    ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۰:۴۳:۰۲

    شرکت نهادهای مالی بورس اوراق بهادار سرمایه خود را از ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۰ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد