• افزایش ۶۸٬۷۳۶٫۱ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۹:۳۰:۰۰

    شاخص کل با ۶۸٬۷۳۶٫۱ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۷۱۸٬۷۶۲٫۸ رسید.