• افزایش ۶۸٬۷۳۶٫۹ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۸:۳۲:۵۰

    شاخص کل با ۶۸٬۷۳۶٫۹ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۷۱۸٬۷۶۳٫۵ رسید.