• افزایش۱۶۶٫۶۷ درصدی سرمایه دانا
    ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۳:۵۹:۳۱

    شرکت بیمه دانا سرمایه خود را از ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۶۶٫۶۷ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۸/mm/۲۵ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد