• توزیع ۶۳۰ ریال سود نقدی تاپیکو برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۶:۴۲:۳۲

    شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ مبلغ ۶۳۰ ریال (۸۴٫۵۶ درصد) از سود ۷۴۵ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ را توزیع کرد.