• اطلاعیه درخصوص عدم تایید کلیه معاملات نمادهای معاملاتی(لسرما)،(خپویش)
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۶:۱۰:۱۷

    به اطلاع می رساند، کلیه معاملات نماد معاملاتی شرکت های صنایع سرما آفرین ایران(لسرما)، سازه پویش(خپویش)امروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران