• اطلاعیه درخصوص نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی(وسخراج)
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۶:۰۲:۳۱

    به اطلاع می رساند،ارزش خالص دارایی های روز هر سهم شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی(وسخراج)در روز جاری چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵- ۱۴۲۶ ریال می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران