• افزایش ۶۸٬۷۳۹٫۷ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۵:۱۵:۰۸

    شاخص کل با ۶۸٬۷۳۹٫۷ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۷۱۸٬۷۶۶٫۴ رسید.