• افزایش ۶۸٬۷۴۰٫۳ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۴:۱۵:۲۴

    شاخص کل با ۶۸٬۷۴۰٫۳ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۷۱۸٬۷۶۶٫۹ رسید.