• عدم تایید معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۴:۱۱:۵۶

    به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ در نمادهای معاملاتی اوراق اجاره سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا۹۹۱۱) ، اوراق اجاره تامین اجتماعی (شستا۰۰۱۱)، (شستا۰۰۲۱)، (شستا۰۰۳۱) و (شستا۰۰۴۱)، اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (اروند۰۱۱) و (اروند۱۱۱) ، اوراق مشارکت شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد۰۲۱)، اوراق اجاره شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (صبا۱۴۰۱۱) ، صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی ۵۰% تادیه (آتی۱۱) و اوراق منفعت هواپیمایی ماهان (ماهان۰۱۱) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران