• افزایش سرمایه ۳۱۴ درصدی بانک ملت ثبت و نهایی شد.
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳:۰۵:۲۲

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک ملت اعلام کرد: بر اساس تصمیمات ۳۱ تیر ماه مجمع فوق العاده، افزایش سرمایۀ شرکت از ۵ به ۲۰.۷ هزار میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بالغ بر ۱۵.۷ هزار میلیارد تومان، چهار شهریور در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.