• افزایش ۶۸٬۷۳۹٫۷ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳:۰۲:۰۵

    شاخص کل با ۶۸٬۷۳۹٫۷ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۷۱۸٬۷۶۶٫۳ رسید.