• افزایش ۶۶٬۹۵۹٫۶ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۲:۰۱:۱۰

    شاخص کل با ۶۶٬۹۵۹٫۶ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۷۱۶٬۹۸۶٫۲ رسید.