• توزیع ۲۲۰ ریال سود نقدی بپیوند برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۰۹:۱۳:۵۳

    شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ مبلغ ۲۲۰ ریال (۹۴٫۸۳ درصد) از سود ۲۳۲ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.