• افزایش ۶۴٬۳۴۸ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۱:۰۱:۱۱

    شاخص کل با ۶۴٬۳۴۸ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۷۱۴٬۳۷۴٫۶ رسید.