• پایان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام در نماد (گکیشح۱)
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۰:۵۲:۳۰

    کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش (گکیشح۱) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-۹۰ I-۰۰۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۰۴۰ موضوع نامه شماره ۱۲۱/۱۵۰۴۸۱ مورخ۳۰/۰۵/۱۳۹۰ اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس