• بانک ملت تراز عملیاتی مثبت ۵.۱ هزار میلیارد تومانی ثبت کرد.
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۰:۴۷:۵۱

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک ملت که با سرمایه ۲۰.۷ هزار میلیارد تومانی دومین بانک بزرگ بورسی از لحاظ سرمایه اسمی محسوب می شود، گزارش فعالیت پنجمین ماه دوره مالی منتهی به اسفند ۹۹ را منتشر کرد. براین اساس، "وبملت" در این مدت ۲.۴ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و ۱.۴ هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در پنجمین ماه سال ۹۹ تراز عملیاتی مثبت ۹۹۲.۱ میلیارد تومانی را ثبت کرده است. این بانک طی پنج ماهه سال جاری نیز با کسب ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۶.۴ هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۵.۱ هزار میلیارد تومانی شده است که نسبت به دوره مشابه قبل ۲۰ و ۱۴ درصد افزایش داشته اند.