• توقف نماد (سیستم۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۰:۳۱:۱۹

    به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت همکاران سیستم (سیستم۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور ۶۰ دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران