• توقف نمادهای معاملاتی(لسرما)،(شلعاب)،(خپویش)
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۰:۲۵:۱۰

    به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های صنایع سرما آفرین ایران(لسرما)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، لعابیران(شلعاب)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، سازه پویش(خپویش)جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی_عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف شدند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران