• افزایش ۵۵٬۶۹۵٫۶ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۰:۰۲:۰۱

    شاخص کل با ۵۵٬۶۹۵٫۶ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۷۰۵٬۷۲۲٫۳ رسید.