• عدم توزیع سود نقدی تکمبا برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۰۹:۳۹:۵۵

    شرکت کمباین سازی ایران طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ هیچ سودی برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ توزیع نکرد.