• پایان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام در نماد (کگهرح۱)
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۰۹:۱۶:۱۹

    به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکتسنگ آهن گهرزمین (کگهرح۱) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸، نماد معاملاتی مذکور (کگهرح۱) در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ متوقف می‌شود. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-۹۰ I-۰۰۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۰۴۰ موضوع نامه شماره ۱۲۱/۱۵۰۴۸۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران