• پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت(واجد شرایط خاص)
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۰۸:۴۵:۲۹

    به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه‌های شماره ۲۰۰۳/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ و شماره ۲۰۲۹/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ و شماره ۲۰۷۲/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ و شماره ۲۰۷۴/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ و شماره ۲۰۷۸/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ و شماره ۲۰۸۴/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ این شرکت، اوراق مرابحه عام دولت۴-شرایط خاص ۰۲۰۵ در نماد معاملاتی (اراد۴۳۱) و نمونیک G۴۳Q۱ با تعداد ۵,۷۴۶,۴۲۳ ورقه ، اوراق مرابحه عام دولت۴- شرایط خاص ۰۱۰۷ در نماد معاملاتی (اراد۴۵۱) و نمونیک G۴۵Q۱ با تعداد ۲۱،۱۲۸،۰۶۷ ورقه و اوراق مرابحه عام دولت۴-شرایط خاص ۰۰۰۸ در نماد معاملاتی (اراد۴۷۱) و نمونیک G۴۷Q۱ با تعداد ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ورقه با قیمت اسمی هر ورقه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال امروز چهار‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ پذیره‌‌نویسی می‌شود. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: ۱) مدت (اراد۴۳۱) ۳۶ ماه و نرخ ۱۷% و در نماد معاملاتی (اراد۴۵۱) ۲۶ماه و نرخ ۱۶% و در نماد معاملاتی (اراد۴۷۱) ۱۴ماه و نرخ ۱۵% سالانه می باشد .۲) او راق با شرایط خاص و فاقد متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان می‌باشد.۳) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+۱ می باشد. ۴) پس از اتمام پذیره‌نویسی، معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می‌گرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می‌توانید به اطلاعیه‌های مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران