• "وبملت" پیشنهاد افزایش سرمایه از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها داد.
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۰۷:۲۳:۵۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک ملت که از ۳۰ تیر با توقف نماد روبرو است از برنامه افزایش سرمایه ۴۵ درصدی از دو محل خبر داد. براین اساس، "وبملت" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۲۰.۷ به ۳۰ هزار میلیارد تومان برساند تا در صورت موافقت سازمان بورس به بزرگترین بانک بورسی از لحاظ سرمایه اسمی تبدیل شود. تامین مالی این بانک از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها اعمال خواهد شد تا صرف بهبود ساختار مالی شود.