• افزایش سرمایه ۱۵۹ درصدی بانک دولتی وابسته به بنیاد از تجدید ارزیابی.
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۰۷:۲۳:۱۹

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک سینا از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۱۵۹ درصدی از محل تجدید ارزیابی خبر داد. براین اساس، "وسینا" در نظر دارد سرمایه فعلی را از هزار به ۲.۵ هزار میلیارد تومان برساند. این تامین مالی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی بانک و بهبود نسبت های مالی شود.