• افزایش سرمایه بی سابقه ۷۶۰۰ درصدی سهم پرحاشیه بورسی.
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۰۷:۲۲:۲۴

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت آذرآب از برنامه افزایش سرمایه فوق سنگین ۷۶۰۰ درصدی از دو محل آورده نقدی سهامداران و تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد که تاکنون بی سابقه است. براین اساس، "فاذر" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱۰۰ به ۷۷۰۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت پرحاشیه بورسی از دو محل آورده نقدی سهامداران و تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال خواهد شد تا صرف اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش ، پرداخت سایر دیون ممتاز و پرداخت تسهیلات بانکی و جریمه معوق شود.