• افزایش ۴۱٬۴۸۲٫۱ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۹:۱۵:۴۵

    شاخص کل با ۴۱٬۴۸۲٫۱ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۶۵۰٬۰۲۶٫۶ رسید.