• افزایش ۴۱٬۶۲۶٫۷ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۷:۱۵:۵۶

    شاخص کل با ۴۱٬۶۲۶٫۷ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۶۵۰٬۱۷۱٫۲ رسید.