• افزایش ۴۱٬۶۸۹٫۴ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۶:۱۵:۵۹

    شاخص کل با ۴۱٬۶۸۹٫۴ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۶۵۰٬۲۳۳٫۹ رسید.