• اطلاعیه در خصوص عدم تایید بخشی از معاملات نماد معاملاتی (بفجر)
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۶:۱۱:۱۱

    به اطلاع می رساند، بخشی از معاملات در نماد معاملاتی شرکت فجر انرژی خلیج فارس(بفجر)در روز جاری سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران