• افزایش ۴۱٬۷۳۷٫۴ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۵:۱۵:۴۳

    شاخص کل با ۴۱٬۷۳۷٫۴ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۶۵۰٬۲۸۱٫۹ رسید.