• عدم تایید معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۴:۵۲:۲۸

    به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ در نمادهای معاملاتی اوراق اجاره سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا۹۹۲۱)، اوراق اجاره تامین اجتماعی (شستا۰۰۱۱)، (شستا۰۰۳۱) و (شستا۰۰۴۱)، اوراق مشارکت شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد۰۲۱)، اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (کیش۱۴۰۲۱)، اوراق اجاره شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (صبا۱۴۰۱۱)، صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه ۱۰% تأدیه (ونچر۱) و اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (اروند۱۰۱) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران