• افزایش ۴۱٬۷۷۴٫۹ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۴:۱۵:۴۴

    شاخص کل با ۴۱٬۷۷۴٫۹ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۶۵۰٬۳۱۹٫۴ رسید.