• افزایش۱۶۶٫۶۷ درصدی سرمایه ما
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۳:۵۸:۳۸

    شرکت بیمه ما (سهامی عام در شرف تاسیس) سرمایه خود را از ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۶۶٫۶۷ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۰۳ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد