• توقف نماد (مادیرا۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۳:۳۷:۱۶

    به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (مادیرا۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت صنایع ماشین های اداری ایران متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران