• بانک دولتی شرایط و زمان عرضه بلوک ۵۰.۱ درصدی "شیران" را اعلام کرد.
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۳:۲۷:۳۲

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک صنعت و معدن به وکالت از شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن در نظر دارد برای چندمین بار بلوک ۵۰.۱ درصدی سهام سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران را بطور یکجا یا نقد و شرایطی در بازار اول معاملات بورس به فروش برساند. به این ترتیب، بیش از ۴ میلیارد و ۴۵ میلیون و ۱۵ هزار سهم "شیران" چهارشنبه ۱۹ شهریور از طریق کارگزاری بانک صنعت و معدن عرضه می شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۶۷۲۹۶ ریال و قیمت پایه کل ۲۷.۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. خریدار در صورت تمایل به خرید نقدی موظف است کل مبلغ مورد معامله را وفق مقررات و قوانین بورس ظرف مدت حداکثر ۲ روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده پرداخت کند. در صورتی که خریدار تقاضای خرید نقد و شرایطی داشته باشد باید ۳۰ درصد از ارزش کل معامله را بصورت نقدی و حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز کاری بعد از مشخص شدن برنده مزایده و الباقی ۷۰ درصد ارزش معامله را در قالب ۸ قسمت مساوی با فواصل ۶ ماهه با نرخ سود سالانه ۱۸ درصد پرداخت کند که تاریخ اولین قسط ۶ ماه پس از قطعیت معامله در بورس است.